Na Programu transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa, grad Šibenik uspješno je aplicirao projekt „Rosie“. Cilj ovog projekta je kroz međunarodnu suradnju poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i inovatora. Projektom će se nastojati ublažiti nejednakosti i poboljšati tehničke i upravljačke kompetencije zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. Provedba projekta trajat će 36 mjeseci a za provedbu aktivnosti gradu Šibeniku će se dodijeliti sredstva od 110 000 eura.

Mala i srednja poduzeća, koja prevladavaju na području srednje Europe, suočavaju se s nedostatkom kvalificirane radne snage u odnosu na zahtjeve koje postavlja tehnološki napredak i ekonomske inovacije. Na tržište radne snage utječu i demografske promjene odnosno negativan demografski rast kao i „odljev mozgova“.

 

 

 

 

Podijeli ovo