Hotel Medena nova energija

Uvođenjem obnovljivih izvora energija i povođenjem mjera energetske obnove dijela Hotela Medena, od siječnja 2014. godine do kraja lipnja 2021. godine provodi se energetski učinkovito poslovanje u sklopu projekta ‘Hotel Medena – Nova energija’ ukupne vrijednosti 34.912.938,26 kn, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 11.170.747,45 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Projekt ‘Hotel Medena – Nova energija’ usmjeren je na energetski učinkovitije poslovanje uvođenjem obnovljivih izvora energije i provođenjem mjera energetske obnove dijela Hotela Medena.

Predmetnim projektom direktno se rješava problem energetske neučinkovitosti stvaranjem uvjeta za eliminiranje gubitaka energije kroz projektne aktivnosti obnove ovojnice dijela energetski troškovne cjeline, zamjene unutarnje i vanjske rasvjete energetski učinkovitijom, ugradnje solarnih kolektora te rekonstrukcije kotlovnice s ciljem prelaska na dizalicu topline zrak – voda.

Realizacijom projekta ostvaruje se ušteda energije energetski troškovne cjeline

‘Energetska učinkovitost’ za 1.070.089 kWh, povećan udio obnovljivih izvora energije u bruto konačnoj potrošnji za 1.806.966 kWh te smanjenje CO2 za 62%.

Energetske potrebe za Hotel Medena godišnje iznose 4.885.965 kWh, a ukupna energija koja se troši za potrebe rada energetski troškovne cjeline proizlazi iz konvencionalnog izvora energije i elektrodistribucijske mreže.

Stalna briga o zaštiti okoliša, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije jedna je od temeljnih komponenti održivog razvoja i važan čimbenik u hotelskoj industriji. Upravo smanjenjem potrošnje energije ostvaruju se značajne ekološke i ekonomske prednosti kao i dodatna promocija održivog razvoja turizma u njegovu širem okruženju.

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hotela Medena d.d.

 

Podijeli ovo