Romana Lekić, dosadašnja predstojnica katedre turizma na VERN-u, postala je nova pomoćnica dekana Visoke škole za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Biti će nositeljica kolegija iz područja odnosa s javnošću u turizmu i odnosa s javnošću u kulturi. Niz godina radila je kao trener i konzultant za područje turizma i kulture. Niz predavanja, treninga i seminara održala je kao gostujući profesor u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Suradnica je Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih turističkih agencija kao i brojnih razvojnih agencija u Hrvatskoj i inozemstvu, a na mnogobrojnim EU projektima je ključni ekspert.

 

 

 

Podijeli ovo