U organizaciji Poslovnog dnevnika u Zagrebu, održan je 4. Energy Investment Forum. Strategija HEP-a bazira se na niskougljičnoj energetici, objasnio je Perica Jukić, predsjednik uprave HEP-a. Puno se ulaže u obnovljive izvore, a posebno u hidroelektrane. Kada oni ne mogu zadovoljiti potrebe tržišta potrebno je imati bazne izvore kao što su nuklearna elektrana Krško i termoelektrana Plomin. Jukić je kazao da je stoga bitno ulagati u takve projekte, te da je potrebno djelovati i tržišno. Također je istaknuo da je potrebno ulagati u visokoučinkovita postrojenja i višenamjenske kogeneracije. Naš najveći potencijal je hidropotencijal. Miroslav Mesić smatra da je završetak projekta Plomin C važan za sigurnost opskrbe, a Ante Čikotić potvrdio je da RH ima potencijale vrijedne osam milijardi eura, koji zahtijevaju izgradnju i modernizaciju plinske i naftne infrastrukture. On misli da je jedan od važnijih ciljeva postizanje 40 posto manje emisije ugljičnog dioksida do 2030., a otvorilo bi se 80 do 100000 radnih mjesta. Ocjenjeno je da su vjetroelektrane nesiguran izvor zbog nestalna vremena, ali da treba uvesti 50.000 mikrosolara do kraja 2020.

 

 

 

 

 

Podijeli ovo