Sukladno čl. 10. st.1 toč. 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 85/15.- 126/21.) članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu
(Nar. nov. br. 130/17. – 70/21.), a u svezi sa čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov.br. 19/22.) obavještavamo potrošače da pisani prigovor na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti osobno u našim poslovnim prostorijama te:

– putem pošte na adresu sjedišta Društva: HOTEL MEDENA d.d., Ulica hrvatskih žrtava 185, 21218 Seget Donji
– putem e-mail adrese: : info@hotelmedena.com

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo bez odgađanja pismenim putem. Podnositelju prigovora dostaviti će se odgovor o osnovanosti prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru naznačite svoje ime, prezime, adresu.

 

Podijeli ovo