Poštovani ,

korisnici usluga Hotela Medena d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), kao i svi ostali čije osobne podatke Društvo po bilo kojoj osnovi obrađuje, od 25.05.2018.godine u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679, dalje u tekstu: Uredba), koja se obvezujuće i izravno primjenjuje u svim članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Prema Uredbi, Društvo je odgovorno za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, čije osobne podatke obrađuje, te sukladno Uredbi  provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Prava ispitanika

Društvo omogućava ostvarivanje prava ispitanika čije podatke obrađuje (članak 12. – 23. Uredbe):

– Pravo na pristup informacijama
– Pravo na ispravak
– Pravo na brisanje
– Pravo na ograničenje obrade

– Pravo na prenosivost podataka
– Pravo na prigovor

Ukoliko ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može za to koristiti Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika (preuzeti ovdje).

Vaša suglasnost- privola

Prilikom davanja informacija Društvu, na bilo koji način (rezervacija, registracija na recepciji…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Društvo Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Postupanje po povredama osobnih podataka

Ako ispitanik smatra da je Društvo prilikom obrade njegovih osobnih podataka povrijedilo odredbe Uredbe o zaštiti podataka, može se obratiti neposredno Službeniku za zaštitu osobnih podataka Društva radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Agenciji za zaštitu podataka email: azop@azop.hr,  adresa:  Martićeva 14, 10000 Zagreb .

Ako bude utvrđena povreda osobnih podataka i ako bude vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo će izvijestiti bez odgađanja Agenciju za zaštitu osobnih podataka kao nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Ako je vjerojatno da će povreda prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo će na odgovarajući i učinkovit način informirati ispitanike o povredi osobnih podataka.

Korištenje društvenih mreža i naših internet stranica

Naša Politika zaštite osobnih podataka redovito je ažurirana na našim web stranicama te je dostupna svim posjetiteljima naših stranica. Korištenjem naših web stranica,  ili objavom vlastitih sadržaja na našim stranicama, potvrđujete da ste suglasni s našom Politikom zaštite osobnih podataka i da ste suglasni da Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s svrhom obrade i objavljenom Politikom zaštite osobnih podataka.

Hotel Medena d.d.d vodi i uređuje i profile na društvenim mrežama Facebook  i Twitter. Posjetitelji naših profila na društvenim mrežama mogu objavljivati sadržaje, fotografije ili komentare vezane za naše objekte, usluge ili boravak kod nas. Hotel Medena d.d. ne potiče, ali niti ne sputava takve objave, već se one temelje isključivo na interesu i privoli posjetitelja naših profila. Hotel Medena d.d. neće odgovarati za eventualnu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili trošak koji su nastali kao rezultat korištenja web stranica i profila na društvenim mrežama Hotela Medena d.d. ili objava sadržaja od strane posjetitelja naših stranica ili profilima.

Sadržaji koje možemo objavljivati odnose se isključivo na javno dostupne slike i komentare objavljenje na Facebooku i  Twitteru za koje ste nam dali svoju privolu. Vašim pristankom na takve objave prihvaćate prava i korištenja uporabe vaših sadržaja, koja će Vam biti predočena prilikom traženja Vaše privole.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.hotelmedena.com te također i na recepciji .

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama Uredbe.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: zop@hotelmedena.com

 

 

 

Podijeli ovo