Na Međunarodnoj izložbi ARCA 2016., održane u listopadu u Zagrebu, među brojnim inovacijama i jakoj konkurenciji iz zemlje i svijeta, jedna zlatna medalja pripala je direktoru tvrtke ELEKTRANE – TOPLANE Zagreb. Mr.sc. Krešimir Komljenović osvojio je zlatnu medalju za svoju inovaciju „Cijevna konstrukcija za mjerenje protoka tekućina“. Zapravo je rijetkost da inovacije stiže iz državnog sektora i u Hrvatskoj bi ih trebalo postojati više.

Medalju mu je uručio Alireza Rastegar, predsjednik Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora.

Ova inovacija Krešimira Komljenovića već je nagrađivana i to 2015. godine zlatnom medaljom na Innova-i u Bruxellesu, potom za realizaciju projekta racionalnog gospodarenja energijom dobio je nagradnu Hrvoje Požar dok je 2016. nagrađena srebrnom medaljom na 44. sajmu inovacija u Ženevi. Zlatna medalja za ovu inovaciju nije mu izmakla ni na Međunarodnom sajmu inovacija IENA 2016. održanom u Nünbergu.  Suština ove inovacije je u mogućnosti mjerenja protoka otpadnih voda klasičnim mjerenjima protoka malog promjera.

NA ARCA-i su predstavljeni trendovi u stvaranju inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija. Inovacije su već zaštićene ili u procesu zaštite intelektualnog vlasništva. Na sajmu je održan forum Inovacije pokretač razvoja, te brojne radionice poput Igrom do inovacija, Inovacije kroz zabavu, Dan inovativnih ideja za mlade, mlade inovatore i učenike osnovnih škola.

Partner ovogodišnje izložbe bila je Kineska asocijacija inovatora, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

 

 

 

 

Podijeli ovo