Istarska razvojna agencija IDA u svom portfelju ima 35 uspješno provedenih projekata na međuregionalnoj i međunarodnoj suradnji vrijedni preko 40 milijuna eura. U njoj se već dugi niz godina provode projekti s ciljem poticanja istarskog gospodarstva. Njen direktor Boris Sabatti istaknuo je kako je IDA osnovala Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS sa sjedištem u Puli.  U suradnji sa zajednicom tehničke kulture otvorila je Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije. IDA je omogućila i nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu jednog europskog projekta. Centar radi na principu da svi zainteresirani profesori fizike iz osnovnih i srednjih škola istarske županije odrađuju praktičan dio nastave. Na taj se način potiče ljubav prema znanosti i istraživanju te potiče školovanje djece na tehničkim i prirodoslovnim fakultetima sa željom da jednog dana postanu znanstvenici/istraživači/inovatori. U godinu dana rada centra praktičnu nastavu odradilo je 1400 učenika.

Projekt HIVES (High Level innovation for a Value-driven Exploitation of a joint S 3 in the Adriatic area) kroz program Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 za glavni cilj ima nadogradnju postojeće platforme NEXT IS. Platforma služi za razmjenu znanja, iskustava, tehnologija te kao alat za financiranje poduzetničkih ideja i javno-privatnih projekata, čiji je budžet 1 050 000 Eura. Istarskoj razvojnoj agenciji je namijenjeno 90 000 Eura od kojih EU sufinancira 85%.

 

 

 

Podijeli ovo