Ovogodišnji Grand Prix Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2016. otišao je u Čakovec. Radionica željezničkih vozila osvojila je najznačajniju nagradu za svoj samohodni vagon za rasuti teret, na kojem je pet inženjera radilo pune tri godine i u kojeg je uloženo čak 900 000 eura (polovica iz programa Eco-Innovation Europske unije). Radi se o jedinstvenom takvom vagonu na svijetu koji se može samostalno kretati bez pomoći lokomotive. Zbog hidrauličnog sustava i prilagodljivih vrata, omogućava rasipanje materijala u kontroliranim i sigurnim uvjetima a koristi tri puta manje resursa od običnih vagona. Nagradu je uručio najmlađi sudionik izložbe, dobitnik zlatne medalje za svoju Vremensku stanicu u kategoriji mladih inovatora, 14-godišnji Jan Murić iz Bjelovara. Prilikom ovog svečanog uručenja, direktor tvrtke Dražen Vidović istaknuo je kako će i dalje nastaviti s razvojem inovativnih projekta te da već rade na sljedećoj inovaciji koju će premijerno pokazati na nekoj od nadolazećih ARCA-i.

ARCA 2016. održala se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje se u tri dana izložbe predstavilo preko 180 inovacija iz osam zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Kine, Irana, Poljske i Rumunjske).

 

Podijeli ovo