Nakon produljenja koncesije za gradnju nautičko-turističkog kompleksa Sv.Katarina Monumenti, stigle su i prve informacije iz Kermas tvrtke o početku radova. Prva faza projekta „Brijuni rivijera“ započeti će sredinom sljedeće godine. Nakon što je nedavno dobivena lokacijska dozvola, upravo se dovršavaju glavni projekti za dobivanje građevinske dozvole za prvu etapu gradnje.

Danko Končar, vlasnik tvrtke Kermas, ističe kako će radovi biti dovršeni do 2020. godine. Projekt gradnje uključivat će tri etape, najprije će se graditi dvije marine (Sv.Katarina i luka Marina Monumenti) a potom i hotel sa 100 soba. U projekt su se do sada uložili deseci milijuna kuna koji su uključivali istražne radove, fotogrametrijske snimke, arheološko i hidroarheološko prepoznavanje, konzervatorske elaborate, projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i gradnju i ostalo.

 

Podijeli ovo