Sjednica Nadzornog odbora Hotela Medena održana je 30. rujna,  za predsjednika nadzornog odbora izabran je Mateo Tramontana, a za njegovog zamjenika Danijel Kukoč. Prihvaćena su sljedeća izvješća: izvješće o poslovanju i stanju Društva za 2015. g., financijsko godišnje izvješće za 2015. g., izvješće Uprave o provedenom postupku predstečajne nagodbe te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2015.g.  U odnosu na prošlu godinu važno je istaknuti da je prihod Hotela Medena veći za 28 % a odnosi na period 01.01.- 31.08.2016., dok su rashodi veći za samo 4%, što je za očekivati da će ova poslovna godina završiti s pozitivnim poslovanjem. Što se tiče broja noćenja, za prvih osam mjeseci 2016. g. ostvareno je 11% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kako bi se kategorizacija hotela podigla na tri zvjezdice kreće se u adaptaciju hotela nakon sezone, a veći zahvati planiraju se u narednim godinama.

 

Podijeli ovo